Certyfikaty energetyczne w super cenach!

608 47 47 43

AUDYT ENERGETYCZNY

AUDYT ENERGETYCZNY STANOWI EKSPERTYZĘ, KTÓRA DOTYCZY PODEJMOWANIA I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZMNIEJSZAJĄCYCH KOSZTY OGRZEWANIA.


Głównym zadaniem audytu energetyczne jest zalecenie konkretnych rozwiązań i podanie ich opłacalności. Pod pojęciem audytu energetycznego znajduje się również doradztwo, które dotyczy podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Na podstawie niezależnych i obiektywnych opinii zostaje podjęta decyzja o wyborze rozwiązań, które sprawią, że dany budynek będzie bardziej energooszczędny.

Podstawowe elementy audytu energetycznego:

- inwentaryzacja systemu grzewczego,
- ocena właściwości cieplnych budynku, a także wskazanie aktualnej charakterystyki energetycznej budynku,
- podanie najbardziej odpowiednich dla danego budynku sposobów termomodernizacji,
- obiektywna ocena opłacalności każdej z metod (określenie ekonomicznych wskaźników opłacalności takich jak: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów itp.),
- ostateczny wybór najbardziej optymalnej metody termomodernizacji budynku.

MICHAŁ SNELA

ul. Grodziska 53, Poznań 60-564 Poznań

URSZULA NOWACKA-SNELA

ul. Topolowa 1864-530 Kazimierz